Skip to content

IT-laiteomaisuuden hallintaa

Optimoi IT-laiteomaisuuttasi automaation ja tarkan tiedon avulla

Optimo DUX on IT-laitteiden elinkaaren hallintaratkaisu, jonka avulla voit automatisoida laitekannan elinkaaritietojen hallinnan, optimoida laitekannan kokonaiskustannuksia sekä maksimoida laiteinvestoinneista saatavan hyödyn.


Se yhdistää talouden- ja tietohallinnon sekä toimittajien järjestelmistä saatavat tiedot organisaation käytössä olevaan laitekantaan koko niiden elinkaaren ajan.


Optimo DUX näyttää reaaliaikaisesti IT-laiteomaisuuden tilan ja käyttöasteen, jotta kustannukset eivät pääse karkaamaan. Loppuasiakkaat ja taloushallinto saa ajantasaista ja oikeaa tietoa talouden seurantaan ja suunnitteluun. Optimo DUXin käyttöä voidaan laajentaa myös muihin teknologia- ja käyttöomaisuustyyppeihin.

Ratkaisumme

Optimo Dux SaaS

Älykäs IT-laiteomaisuuden hallintajärjestelmä
Lue lisää

Päätelaiteomaisuuden auditointi

Lue lisää

IT-laiteomaisuuden hallintamallin kehittäminen

Lue lisää

Hankinta, hallinta ja uusinta

Optimoimme elinkaaren kaikkia vaiheita

Automatisoi tiedon hallinta ja palvelut

 • IT-laitteiden elinkaaritiedon hallinta
 • Tilaus-toimitusketjut
 • Kustannusten läpinäkyvä kohdennus
 • Sisäinen tai ulkoinen palvelulaskutus

Optimoi laitekannan kokonaiskustannukset

 • Laitteiden käytön, häiriöiden ja ympäristömittareiden seuranta
 • Laitekannan ja elinkaarien optimointi tarkan tiedon avulla
 • Varaston minimointi
 • Jälkimarkkina-arvon hyödyntäminen

Minimoi poikkeamat ja turvaa tehokas käyttö

 • Häiriöiden ja poikkeamien minimointi
 • Juurisyiden analysointi ja mitigointi
 • Huoltotarpeiden ennakointi
 • Tarpeeseen sopivan laitteen valinta

Inventoi ja löydä laitteesi

 • Työasemien ja oheislaitteiden reaaliaikainen inventointi
 • Laitteiden paikannus sisäpaikannuksen avulla
Kustannusten optimointi

IT-omaisuuden hallinta on tärkeä osa tietohallinnon kustannusten optimointia

Monessa organisaatiossa ei tiedetä IT-laiteomaisuuden tarkkaa kokoa tai laitteiden osuutta tuotantokustannuksista. Laitteiden käyttöä ei mitata, ja siksi IT-laitteiston ja sen tuomien kustannusten suunnitelmallinen kehittäminen on mahdotonta.

Optimo DUX on konkreettinen tiedolla johtamisen väline, jolla optimoit nykyhetkeä ja suunnittelet tulevaa. Voit esimerkiksi simuloida uuden liiketoiminnan tuomia IT-laitteiden hankintakustannuksia ja nähdä niiden vaikutuksen budjettiin.

Optimo DUX myös hälyttää ennakoivasti, kun laitteiden takuu- tai rahoitussopimukset ovat päättymässä. Tiedot pysyvät ajan tasalla ilman aikaa vievää ja virheille altista manuaalista työtä.
Ota yhteyttä
IT-laiteomaisuuden kartoitus
 • Näyttää tarkasti organisaatiosi työasemien, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja oheislaitteiden määrän.
 • Selvitämme, mitkä järjestelmät sisältävät tietoa laitteista.
 • Kartoitamme poikkeamat esimerkiksi omistus- ja takuutiedoissa.
 • Saat selville laitteiden todellisen iän, mahdolliset kadoksissa olevat laitteet sekä eroavaisuudet ja virheet eri järjestelmissä sijaitsevissa tiedoissa.
 • Teemme suunnitelman kuinka IT-laitetietojen reaaliaikaisesta ja tarkasta hallinnasta.
 • Kartoitus on kiinteähintainen, ja sen aikana saat mahdollisuuden tarkastella laiteomaisuutta Optimo DUXin kautta.
 • Jos haluat kartoittaa myös ohjelmisto-omaisuuteesi ja pilvipalvelut, niin toteutamme sen yhdessä yhteistyökumppanimme Crayonin kanssa. Kartoitus antaa pohjan IT-omaisuuden hallintastrategian päivittämiselle tai luomiselle, jos sitä ei ole vielä virallisesti olemassa.

Kaikki osapuolet hyötyvät

Tietohallinto

 • Reaaliaikainen tilannekuva työasemaympäristön käytöstä ja toimivuudesta.
 • Palvelulaskutus, jonka loppuasiakkaat voivat verifioida.
 • Kyberturvallisuus paranee, kun tiedetään missä laitteita käytetään.
 • Pidemmät laitteiden elinkaaret, laitekannan optimointi.
 • Kattava ja ajantasainen raportointi

IT-palveluhallinta

 • Virhealttiin manuaalisen työn määrä vähenee
  • Laitekortin luonti automaattisesti.
  • Tarkat ja ajantasaiset tiedot laiterekisteriin.
 • Tarkka ja automatisoitu palvelulaskutus ja raportointi.
 • Oikeat takuutiedot huoltotoimenpiteitä varten.
 • Lähituki löytää laitteet huolto- ja vaihtotilanteissa.
 • Häiriötilanteiden ennakointi ja ehkäisy vähentävät tukipalveluiden tarvetta.

Talous ja johto

 • Hankintaennusteiden ja budjetoinnin tarkkuus parantuu.
 • Mitattua tietoa hankintojen ja kilpailutusten tueksi.
 • Kustannussäästöt, kun ei hankita turhaan uusi laitteita ja pystytään optimoimaan laitteiden elinkaarikustannuksia.
 • Toiminnan vastuullisuus paranee, kun pystytään optimoimaan hankintoja, kierrättämään tehokkaammin ja mittaamaan ympäristövaikutuksia.

Liiketoimintayksikkö

 • Palvelulaskutuksen läpinäkyvyys - laskutuksen perusteet voidaan tarkistaa helposti
 • Tieto käytössä olevien laitteiden jäljellä olevasta elinkaaresta.
 • Hankintaennusteiden ja budjetoinnin tarkkuus parantuu.
 • Häiriöttömämpää työskentelyä, kun käytössä ovat oikeanlaiset laitteet.
 • Tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden parantuminen toimivilla IT-laitteilla.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Elinkaari hallintaan - ei enää katoavia IT-laitteita

Olen parinkymmenen vuoden urani aikana seurannut, miten organisaatiot käyttävät satoja tuhansia tai miljoonia euroja IT-palveluhallinnan kehitykseen ja järjestelmään, johon kuuluu yhtenä osana myös...

Lue lisää
Kadonneita laitteita kaapissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Kerro meille, mikä on paras aika ja kanava ottaa sinuun yhteyttä.