Skip to content

Optimo DUX

Älykäs IT-laitteiden elinkaaren hallintajärjestelmä

Optimo DUX on IT-laitteiden elinkaaren hallintaratkaisu, jonka avulla voit automatisoida laitekannan elinkaaritietojen hallinnan, optimoida laitekannan kokonaiskustannuksia sekä maksimoida laiteinvestoinneista saatavan hyödyn.

Se yhdistää talouden- ja tietohallinnon sekä toimittajien järjestelmistä saatavat tiedot organisaation käytössä olevaan laitekantaan koko niiden elinkaaren ajan.

Optimo DUX näyttää reaaliaikaisesti IT-laiteomaisuuden tilan ja käyttöasteen, jotta kustannukset eivät pääse karkaamaan.

Loppuasiakkaat ja taloushallinto saa ajantasaista ja oikeaa tietoa talouden seurantaan ja suunnitteluun. Optimo DUXin käyttöä voidaan laajentaa myös muihin teknologia- ja käyttöomaisuustyyppeihin, kuten AV-laitteisiin ja kalusteisiin.

Optimo DUXilla optimoit laitteiden elinkaaren kaikkia vaiheita - hankintaa, hallintaa ja uusintaa

Optimo DUXilla optimoit laitteiden elinkaaren kaikkia vaiheita - hankintaa, hallintaa ja uusintaa. Konaiskustannusten optimointi on mahdollista, kun laitteiden elinkaaritiedonhallinta saadaan tarkalle tasolle ja laitteiden käyttöä pystytään mittaamaan. Kun laitteita alkaa olemaan tuhansia, elinkaaritietoja ei pysty enää hallitsemaan manuaalisesti ja laitetiedot alkavat asteittain rapautumaan.

Hankinta, hallinta ja uusinta

Automatisoi tiedon hallinta ja palvelut

 • IT-laitteiden elinkaaritiedon hallinta
 • Tilaus-toimitusketjut
 • Kustannusten läpinäkyvä kohdennus
 • Sisäinen tai ulkoinen palvelulaskutus

Optimoi laitekannan kokonaiskustannukset

 • Laitteiden käytön, häiriöiden ja ympäristömittareiden seuranta
 • Laitekannan ja elinkaarien optimointi tarkan tiedon avulla
 • Varaston minimointi
 • Jälkimarkkina-arvon hyödyntäminen

Minimoi poikkeamat ja turvaa tehokas käyttö

 • Häiriöiden ja poikkeamien minimointi
 • Juurisyiden analysointi ja mitigointi
 • Huoltotarpeiden ennakointi
 • Tarpeeseen sopivan laitteen valinta

Inventoi ja löydä laitteesi

 • Työasemien ja oheislaitteiden reaaliaikainen inventointi
 • Laitteiden paikannus sisäpaikannuksen avulla

Säästöt

Säästöt ja tuottavuuden parantaminen tehdään tiedolla johtamisen avulla

Hankintamäärien vähentäminen pidemmillä laitteiden elinkaarilla
Tuottamattomien ja käyttämättömien laitemäärien minimointi
Varalaitemäärien vähentäminen
Jälkimarkkinahinnasta osuuden saaminen
Palveluautomaation lisääminen
Luotettavuuden parantaminen - häiriömäärien pienentäminen

Kaikki osapuolet hyötyvät

Tietohallinto

 • Reaaliaikainen tilannekuva työasemaympäristön käytöstä ja toimivuudesta.
 • Palvelulaskutus, jonka loppuasiakkaat voivat verifioida.
 • Kyberturvallisuus paranee, kun tiedetään missä laitteita käytetään.
 • Pidemmät laitteiden elinkaaret, laitekannan optimointi.
 • Kattava ja ajantasainen raportointi.

IT-palveluhallinta

 • Virhealttiin manuaalisen työn määrä vähenee
  • Laitekortin luonti automaattisesti.
  • Tarkat ja ajantasaiset tiedot laiterekisteriin.
 • Tarkka ja automatisoitu palvelulaskutus ja raportointi.
 • Oikeat takuutiedot huoltotoimenpiteitä varten
 • Lähituki löytää laitteet huolto- ja vaihtotilanteissa.
 • Häiriötilanteiden ennakointi ja ehkäisy vähentävät tukipalveluiden tarvetta.

Talous ja johto

 • Hankintaennusteiden ja budjetoinnin tarkkuus parantuu.
 • Mitattua tietoa hankintojen ja kilpailutusten tueksi.
 • Kustannussäästöt, kun ei hankita turhaan uusi laitteita ja pystytään optimoimaan laitteiden elinkaarikustannuksia.
 • Toiminnan vastuullisuus paranee, kun pystytään optimoimaan hankintoja, kierrättämään tehokkaammin ja mittaamaan ympäristövaikutuksia.

Liiketoimintayksikkö

 • Palvelulaskutuksen läpinäkyvyys - laskutuksen perusteet voidaan tarkistaa helposti
 • Tieto käytössä olevien laitteiden jäljellä olevasta elinkaaresta.
 • Hankintaennusteiden ja budjetoinnin tarkkuus parantuu.
 • Häiriöttömämpää työskentelyä, kun käytössä ovat oikeanlaiset laitteet.
 • Tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden parantuminen toimivilla IT-laitteilla.

IT-omaisuuden hallinta on tärkeä osa tietohallinnon kustannusten optimointia

Monessa organisaatiossa ei tiedetä IT-laiteomaisuuden tarkkaa kokoa tai laitteiden osuutta tuotantokustannuksista. Laitteiden käyttöä ei mitata, ja siksi IT-laitteiston ja sen tuomien kustannusten suunnitelmallinen kehittäminen on mahdotonta.
Optimo DUX on konkreettinen tiedolla johtamisen väline, jolla optimoit nykyhetkeä ja suunnittelet tulevaa. Voit esimerkiksi simuloida uuden liiketoiminnan tuomia IT-laitteiden hankintakustannuksia ja nähdä niiden vaikutuksen budjettiin. Optimo DUX  myös hälyttää ennakoivasti, kun laitteiden takuu- tai rahoitussopimukset ovat päättymässä. Tiedot pysyvät ajan tasalla ilman aikaa vievää ja virheille altista manuaalista työtä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous IT-omaisuutesi kartoittamisesta!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Elinkaari hallintaan - ei enää katoavia IT-laitteita

Olen parinkymmenen vuoden urani aikana seurannut, miten organisaatiot käyttävät satoja tuhansia tai miljoonia euroja IT-palveluhallinnan kehitykseen ja järjestelmään, johon kuuluu yhtenä osana myös...

Lue lisää
Kadonneita laitteita kaapissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Kerro meille, mikä on paras aika ja kanava ottaa sinuun yhteyttä.