Skip to content

Sote-uudistus tulee – näin siirrät IT-laitteet viisaasti kunnalta hyvinvointialueelle

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää valtavan määrän IT-omaisuutta kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä uusille hyvinvointialueille. Siirtymävaiheen laiteinventaario on paras tehdä asiantuntevan kumppanin ja automaation avustuksella, jotta työtunteja ei turhaan kuluteta keräämällä tietoa, joka on jo käyttöhetkellään vanhentunutta.

Kun omaisuutta siirretään organisaatiolta toiselle, kummankin osapuolen taloushallinto tarvitsee ennen kaikkea laadukasta dataa. Sote-uudistuksen tapauksessa hyvinvointialueella halutaan tietää, mitä laitteita kunnalla on hallussaan, milloin kukin laite on hankittu, millainen sopimus sitä sitoo ja onko takuuta jäljellä. Jos tieto ei ole ajan tasalla tai sitä ei ole, vastaanottaja saattaa huomaamattaan maksaa laitteesta vain todetakseen, että se on jo käyttöikänsä päässä. Pahimmassa tapauksessa organisaatiosta toiseen siirtyy ongelmajätettä.

Älä kerää suurella vaivalla käyttökelvotonta dataa

Kunnan on koostaan riippuen käytävä läpi satoja tai tuhansia laitteita. Jos inventaario tehdään manuaalisesti, on jokainen laiterekisterissä oleva laite etsittävä ja sen sijainti ja tiedot kirjattava. Sen lisäksi, että jalkatyö syö aikaa, isossa organisaatiossa laitteita jää väistämättä löytämättä.

Raaka totuus on, että manuaalisesti kerätty tieto rapautuu ja vanhenee nopeasti. Jos inventaariossa kerättyjä tietoja tarvitaan muutaman kuukauden päästä, on tilanne kentällä ehtinyt elää, kun laitteita on siirretty käyttäjältä toiselle tai poistettu käytöstä ja korvattu uusilla. Datan laatua sen käyttöhetkellä on mahdotonta kontrolloida.

Auditointi antaa kirkkaan ja päivittyvän kokonaiskuvan laitekannasta

Laadukas data taataan automaatiota hyödyntävällä laitekannan auditoinnilla, jossa laitteistosta muodostetaan kattava kokonaiskuva. Netumin asiakas saa koko siirtovaiheen ajaksi käyttöönsä Netum DUX:n, laiteomaisuuden hallintaratkaisun, jonka palveluautomaatio hakee ja hallitsee tietoja laitteista, niiden sijainnista, takuusta, sopimuksista ja siitä, millaisessa käytössä laitteet ovat.

Auditointi on huoleton ja toimiva tapa hoitaa laaja inventaario, joka tulee kunnalle eteen väistämättä. Sen turvin tarvittava tieto pysyy tuoreena ja siirtymä uuteen sote-aikaan on kestävällä pohjalla.