Skip to content

IT-laiteomaisuuden hallintamalli

Kartoita, analysoi, suunnittele, toteuta

Kehityssuunnitelma IT-laiteomaisuuden hallintamallia varten

IT-laiteomaisuudenhallinnan tehtävänä on varmistaa laitehankinnoista saatava arvo liiketoiminnalle, minimoida käytön aikaisia riskejä ja vähentää ympäristökuormitusta. Jotta tässä onnistuttaisiin, niin tarvitaan omaisuuden hallintaa varten yhteisesti hyväksytyt tavoitteet ja käytännönläheinen suunnitelma siitä, kenen toimesta ja miten IT-laiteomaisuutta on tarkoitus hallita sekä miten hallinnan onnistumista mitataan.

Lähtökohtaisesti tarvitaan asiantuntijoita, joilla on johdon antama valtuutus optimoida IT-laiteomaisuuden käyttöä ja hankintoja. Optimointitoimenpiteitä voidaan suorittaa vasta, kun asiantuntijoilla on riittävä määrä mitattua ja analysoitua tietoa päätösten tueksi. Ajantasaisen ja tarkan tiedon saamiseksi tarvitaan riittävä määrä kehittynyttä teknologiaa ja valvottavat prosessit elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Yhteyden rakentaminen taloushallintoon

IT-omaisuudenhallinnalle ominaista on sen vahva sidos taloushallintoon, joka tarvitsee käyttöomaisuuden raportointia, talouden suunnittelua ja sisäisiä laskuvyörytyksiä varten tarkkaa tietoa IT-laitekannasta ja sen käytöstä. Viimevuosien kiristyvä taloustilanne ja säästöpaineet ovat tuoneet yhä voimakkaammin taloushallinnan osaksi tietohallinnon päivittäistä päätöksentekoa.

IT-laiteomaisuudenhallinnan hyvänä laadun mittarina toimii se kuinka hyvin taloushallinto voi luotettavasti käyttää käyttöomaisuuden raportoimisessa ja hankintojen ennustamisessa tietohallinnon tai ulkoistuskumppanin tuottamaan tietoa.

Hallintamallin kehittämisen vaiheet

1. IT-laiteomaisuuden kartoitus

 • Tarkka tekninen selvitys työasemien, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja oheislaitteiden määrästä
 • Mitkä järjestelmät sisältävät tietoa laitteista
 • Poikkeamat esimerkiksi omistus- ja takuutiedoissa

2. Maturiteettianalyysi

 • IT-laiteomaisuudenhallinan maturiteettianalyysi
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Prosessit, tiedonhallinta, osaaminen, henkilöstö
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Toteutetaan haastatteluilla ja työpajoilla

3. Kehityssuunnitelma

 • Hallintatiimin vastuut ja tehtävät
 • Prosessit ja mittarit
 • Tiedonhallinta ja datalogistiikka
 • Käytettävät tietojärjestelmät
 • Raportointi taloudelle ja johdolle

4. Hallintamallin käyttöönotto

 • Hallintatiimin muodostaminen
 • Koulutukset
 • Täydentävät integraatiot
 • Jatkuvan palvelun toimintamallit

IT-laiteomaisuuden kartoitus

Harvassa organisaatiossa on tarkkaa kuvaa IT-laiteomaisuudesta. Laiterekisteriä ylläpidetään manuaalisesti, jolloin se alkaa väistämättä rapautumaan pikkuhiljaa. Taloushallinnossa laitehankinnat näkyvät tilauksia vastaavina hankintaerinä, jolloin taloustiedot ja reaalitilanne ovat erkaantuneet toisistaan. Useaan paikkaan hajautuneita päätelaitteita on mahdotonta inventoida perinteisillä menetelmillä.

Optimon IT-laiteomaisuuden auditointipalvelun avulla selvität IT-laiteomasuutesi todellisen tilanteen sekä poikkeamat eri tietojärjestelmissä.

Kartoituksen sisältö

 • Näyttää tarkasti organisaatiosi työasemien, mobiililaitteiden, ohjelmistojen ja oheislaitteiden määrän.
 • Selvitämme, mitkä järjestelmät sisältävät tietoa laitteista
 • Kartoitamme poikkeamat esimerkiksi omistus- ja takuutiedoissa.
 • Saat selville laitteiden todellisen iän, mahdolliset kadoksissa olevat laitteet sekä eroavaisuudet ja virheet eri järjestelmissä sijaitsevissa tiedoissa.
 • Teemme suunnitelman kuinka IT-laitetietojen reaaliaikaisesta ja tarkasta hallinnasta.
 • Kartoitus on kiinteähintainen, ja sen aikana saat mahdollisuuden tarkastella laiteomaisuutta Optimo DUXin kautta.
 • Jos haluat kartoittaa myös ohjelmisto-omaisuuteesi ja pilvipalvelut, niin toteutamme sen yhdessä yhteistyökumppanimme Crayonin kanssa. Kartoitus antaa pohjan IT-omaisuuden hallintasuunnitelman päivittämiselle tai luomiselle, jos sitä ei ole vielä virallisesti olemassa.

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Elinkaari hallintaan - ei enää katoavia IT-laitteita

Olen parinkymmenen vuoden urani aikana seurannut, miten organisaatiot käyttävät satoja tuhansia tai miljoonia euroja IT-palveluhallinnan kehitykseen ja järjestelmään, johon kuuluu yhtenä osana myös...

Lue lisää
Kadonneita laitteita kaapissa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä lomakkeella, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Kerro meille, mikä on paras aika ja kanava ottaa sinuun yhteyttä.